Proje Fikirlerinizi Projelendirip, Destek Almanızı Sağlıyoruz

SANAYİ Ar-Ge PROJE DESTEKLERİ

 

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
 

 • 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
   
 • 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
   
 • 1505 - TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
   
 • 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
   
 • 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
   
 • 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
   
 • 1512 - TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
   

  AKADEMİK Ar-Ge DESTEKLERİ
 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)
 

 • 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
   
 • 1002 - Hızlı Destek Programı
   
 • 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı
   
 • 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
   
 • 1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
   
 • 1010 - Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı
   
 • 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı
   
 • 1301 - Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı
   
 • 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)
   

BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ
 

 

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
 

 • 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı
   
 • 4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı


  AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI DESTEKLERİ
 

AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO)

Yeni Destek Programları:

 

 • Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği
   
 • Katılımı Özendirme Ödül Destek Desteği
   
 • Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Desteği

 

İKİLİ VE ÇOKLU İŞBİRLİKLERİ
 

 

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
 

 • İkili İşbirliği / Proje Başvuru Çağrıları
   
 • COST Programı Projeleri
   
 • ESF - Avrupa Bilim Vakfı Projeleri