Proje Fikirlerinizi Projelendirip, Destek Almanızı Sağlıyoruz

1 - Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi Programının Amacı


Bilişim Teknolojileri alanında üretim ve yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunan KOBİ’ler için;

Sayısal içerik ve ürünlerin geliştirilmesi, ulusal/uluslararası standartlara uyumlaştırılması,
Ürün/oyun/mobil uygulama/yazılım vb. bilgi teknolojilerinin ticarileştirilmesi ve bu kapsamda ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
Rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Hangi Sektörler Destek Kapsamında?

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı yapan, bilgisayar programlama, veri işleme, barındırma, web portalları ve benzeri gruplarda faaliyet gösteren işletmeler bu destek programından yararlanabilmektedir.

Bu sektörlerde hizmet veren işletmelerin ayrıca;

1 Ocak 2016 tarihinden önce kurulmuş olması,

2015 Yılı mali verilerine göre net satış hasılatı en az 100.000 TL olması da gerekmektedir.

Hibe Kredi Oranı Nedir?

100.000 TL geri ödemesiz yani hibe desteği,

150.000 TL geri ödemeli kredi olacak şekilde toplam 250.000 TL destek verilmektedir.

Bu Çağrı için Ayrılan Bütçe: 50.000.000 TL

Destek Oranı Nedir?

Tüm Bölgelerde %60 oranında destek verilecektir.

Yerli malı makine-teçhizat giderleri için destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir?

Personel Giderleri: Proje ile ilişkilendirilmiş olmak şartıyla istihdam edilecek yeni personeller desteklenebilecektir.

Makine-Teçhizat Giderleri: Destek kapsamında satın alınacak makine ve teçhizatın yeni olması şartı aranır.

Yazılım Giderleri: Yazılım lisans giderleri, yazılıma ilişkin eğitim ve danışmanlık giderleri.

Hizmet Alım Giderleri: Eğitim giderleri, danışmanlık giderleri, belgelendirme giderleri, test ve analiz giderleri, tanıtım, seyahat ve  yurtiçi/yurtdışı fuar katılımı.

Bulut teknolojileri üzerinde yer alan altyapı, sanallaştırma, yazılım geliştirme platformu vb. hizmet alım ve kiralama giderleri.

Bulut Hizmetleri (CRM, ERP, Office, Araç Takip, Mobil POS, e-fatura, Siber Güvenlik, IP Tabanlı Güvenlik Kamera, Sanal Telefon Santrali, Sanal Faks, Depolama, e-posta ve web sunucu, veri tabanı, video konferans vb. hizmet alım ve kiralama giderleri)

Desteklenmeyen Giderler

Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Uygun Proje Konuları

Mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçlere yönelik projeler,

Tasarım ve yeni ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik projeler,

Yeni yazılım, oyun ve mobil uygulamalarının geliştirilmesine yönelik projeler,

Çevreye duyarlı ve enerji verimliliğini arttıran ürünlerin geliştirilmesine yönelik projeler,

İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler.
 

2 - Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme Programının Amacı


İstihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirme potansiyeli olan,
İhracata ve ekonomik büyümeye katkı sağlayan, uluslararası nitelikleri yüksek olan ve diğer işletmelere nazaran daha başarılı olan,
Hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip olan işletmelerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Hangi Sektörler Destek Kapsamında?

Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması, tütün ürünleri imalatı, bina inşaatı, bina dışı yapıların inşaatı ve özel inşaat faaliyetleri  hariç olmak üzere KOSGEB tarafından desteklenebilen tüm sektörler bu destek kapsamına alınmaktadır.

Ayrıca;

1 Ocak 2014 tarihinden önce kurulmuş olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutması,

2015 yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 500.000 TL olması, çalışan sayısının en az 5 olması gerekmektedir.

Hibe Kredi Oranı Nedir?

300.000 TL geri ödemesiz yani hibe desteği,

300.000 TL geri ödemeli kredi olacak şekilde toplam 600.000 TL destek verilmektedir.

Bu Çağrı için Ayrılan Bütçe: 150.000.000 TL

Destek Oranı Nedir?

1. ve 2. Bölgelerde %60,

3, 4, 5 ve 6. Bölgelerde % 80 oranında destek verilecektir.

Yerli malı makine-teçhizat giderleri için destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Desteklenecek Proje Giderleri

Personel Giderleri: Proje ile ilişkilendirilmiş olmak şartıyla istihdam edilecek yeni personeller desteklenebilecektir.

Makine-Teçhizat Giderleri: Destek kapsamında satın alınacak makine ve teçhizatın yeni olması şartı aranır.

Yazılım Giderleri: Yazılım lisans giderleri, yazılıma ilişkin eğitim ve danışmanlık giderleri.

Hizmet Alım Giderleri: Eğitim giderleri, danışmanlık, belgelendirme giderleri, test ve analiz giderleri, tanıtım giderleri ve diğer hizmet alımları.

Desteklenmeyen Giderler

Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Uygun Proje Konuları

İşletme gelişimi için ihtiyaç duyulan kapasitenin oluşturulmasına yönelik projeler,

Pazar payının arttırılmasına yönelik projeler,

Ürün geliştirme ve çeşitlendirmesine yönelik projeler,

Hızlı büyümeyi destekleyici kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik projeler,

Tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler,

Süreçlerin iyileştirmesi ve ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla; belgelendirme, ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,

İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler.


3 - KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Programının Amacı

İstihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirme potansiyeli olan,
İhracata ve ekonomik büyümeye katkı sağlayan, uluslararası nitelikleri yüksek olan ve diğer işletmelere nazaran daha başarılı olan,
Hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip olan işletmelerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Hangi Sektörler Destek Kapsamında?

KOSGEB tarafından desteklenebilen tüm sektörler bu destek kapsamına dahil olabilir.

KOSGEB’in “Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Destek Programı” ve “Girişimcilik Destek Programı”ndan yararlanarak 1 Ocak 2016 tarihinden önce kurulması,

2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 200.000 TL olması ve çalışan sayısının en az 2 olması da işletmelerde aranmaktadır.

Hibe Kredi Oranı Nedir?

100.000 TL geri ödemesiz yani hibe desteği,

150.000 TL geri ödemeli kredi olacak şekilde toplam 250.000 TL destek verilmektedir.

Bu Çağrı için Ayrılan Bütçe: 100.000.000 TL

Destek Oranı Nedir?

1.ve 2. Bölgelerde %60,

3, 4, 5 ve 6. Bölgelerde ise % 80 oranında destek verilecektir.

Yerli malı makine-teçhizat giderleri için destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Desteklenecek Proje Giderleri

Personel Giderleri: Proje ile ilişkilendirilmiş olmak şartıyla istihdam edilecek yeni personeller desteklenebilecektir.

Makine-Teçhizat Giderleri: Destek kapsamında satın alınacak makine ve teçhizatın yeni olması şartı aranır.

Yazılım Giderleri: Yazılım lisans giderleri, yazılıma ilişkin eğitim ve danışmanlık giderleri.

Hizmet Alım Giderleri: Eğitim giderleri, danışmanlık giderleri, belgelendirme giderleri, test ve analiz giderleri, tanıtım giderleri ve diğer hizmet alımları.

Desteklenmeyen Giderler

Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Uygun Proje Konuları

İşletmenin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,

Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler,

Ürün/hizmet süreçlerini iyileştirme ve ürün/hizmet kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,

Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılması ve ticarileştirilmesine yönelik projeler,

Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,

İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler.