Proje Fikirlerinizi Projelendirip, Destek Almanızı Sağlıyoruz

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI 
 

 • IPARD öncelikli ilde faaliyet gösteren tarımsal işletme    
   
 • 250’den az çalışanı ve yıllık cirosu 25 milyon TL’nin altında olması
   
 • Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt
   
 •  Ulusal vergi sistemine kayıt
   
 •  65 yaştan küçük olmak
   
 •  İlgili meslekler için üniversite diploması ya da ilgili sektörde en az 3 yıl mesleki hizmet kaydı
   
 •  Vergi ve SGK borcu 
   
 • Gıda üretim izin belgesi
   
 • ÇED raporu 
 
GENEL KARŞILANAN GİDERLER 
 
 • Hibe konusuyla ilgili her türlü alet-ekipman ve alt yapı yatırımları
   
 • Yapı iyileştirme, geliştirme, modernizasyon
   
 • Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirmesi
   
 • Bilgisayar yazılımı alınması
   
 • Görünürlük (tabela vs.)
   
 • Mimar, Mühendislik ve Danışmanlık hizmetleri, fizibilite çalışmaları
   
 • İş planı hazırlığı
   
 • Lisans ve patent haklarının alınmasına yönelik masraflar .