Proje Fikirlerinizi Projelendirip, Destek Almanızı Sağlıyoruz

KOBİ Tanımında Yapılan Değişiklikler

İşletmelerin KOBİ sınıfına dahil olmaları ya da olmamaları, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı, kredi, faiz destekleri olmak üzere birçok açıdan öneme sahip bulunmaktadır.

KOBİ tanımında ve bağlantılı kavramlarda önemli değişiklikler getirmekte olan  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği (Karar Sayısı: 7297)  25 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikler özetle şöyledir.

1) KOBİ Tanımı ve Eşiklerinde Yapılan Değişiklikler

Bir işletmenin KOBİ olup olmadığı ve hangi KOBİ sınıfına dahil olduğu öteden beri çalışan sayısı ve mali veri büyüklüğüne (net satış hasılatı veya mali bilançosu) göre belirlenmektedir.

Bu Yönetmelik ile değişiklik yapılmadan önce; Çalışan sayısı 250 kişiden az ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birisinin 250 milyon Türk Lirasından küçük olan işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktaydı. Bu tanımdaki yıllık çalışan sayısının  250 kişiden az olma eşiği aynen korunurken, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu eşiğindeki tutar ise  500 milyon Türk Lirasına yükseltilmiştir.

KOBİ tanımına dahil olan işletme sınıflarına (mikro-küçük-orta büyüklükte işletme) ilişkin eşik değerlerde de değişikliklere gidilmiştir. Çalışan sayısı eşiği aynen korunurken, yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço eşiği ise yükseltilmiştir.

MALİ MÜŞAVİR- KOBİ DANIŞMANI

MEHMET GÜRBÜZ BALCI